Tändningsinställningsdata för luftkylda VW
Typ 1 (1)
Typ 1 (2)
Typ 2
Typ 3
Typ 4

Lista över de M-utrustningar som nämns i tabellerna:
M9 = halvautomat (Typ 1)
M63 = militärutrustning (Typ 181)
M157 = avgasrening (USA och Kanada)
M249 = automatlåda (Typ 2-4)